Къостайы фӕдонтӕн — арфӕтӕ

0
544

Хетӕгкаты Къостайы райгуырды 160 азы кадӕн РЦИ-Аланийы Мыхуыры хъуыддӕгты ӕмӕ дзыллон коммуникациты комитет, сывӕллӕтты литературон-аивадон журнал «Ногдзау»-ы хъӕппӕрисӕй ацыд конкурс «Къостайы фӕдонтӕ».

Архайдтой дзы нӕ республикӕйы алы районтӕй скъоладзаутӕ ӕртиссӕдзӕй фылдӕр. Конкурсы нысан уыдис, поэтыл хи ӕмдзӕвгӕ ныффыссын иронау. Ӕвзӕрст дзы ӕрцыдысты се ‘ппӕты хуыздӕртӕ 15 ӕмдзӕвгӕйы ӕмӕ уыцы автортӕ уӕлдӕр амынд комитет ӕмӕ журнал  схорзӕхджын кодтой Кады фыстӕджытӕ ӕмӕ лӕвӕрттӕй. Уыимӕ, уыцы хорзӕхтӕ лӕвӕрд цыдысты ахуыргӕнджытӕн дӕр.

Знон уӕлахиздзау конкурсанттӕн арфӕтӕ ракодта Мыхуыры хъуыддӕгты ӕмӕ дзыллон коммуникациты комитеты сӕрдар Фидараты Юри. Уый загъта, проекты  нысантӕ канд ӕмдзӕвгӕ ныффыссыны фӕдыл кӕй нӕ уыдысты, фӕлӕ ирон ӕвзаджы хъомыс фӕтыхджындӕр кӕнын ӕмӕ курдиатджын сывӕллӕтты фарсмӕ ӕрбалӕууын.

— Ацы аз Ирыстонӕн у стыр бӕрӕгбон — Къостайы райгуырды 160 азы юбилей. Бирӕ алыхуызон мадзӕлттӕ арӕзт цыдис, фӕлӕ мӕнӕ ацы конкурс диссаджы мадзал уыд. Къостайы номыл хи ӕмдзӕвгӕ ныффыссын, уый ӕнцон хӕс нӕ уыдис. Уӕлдайдӕр нырыккон Интернеты дуджы ацы конкурсы, чидӕриддӕр архайдта, уыдон иууылдӕр уӕлахиздзаутӕ сты, кӕд дзы фынддӕс йеддӕмӕ нӕ равзӕрстам, уӕддӕр. Ирон ӕвзаг цы уавӕры ис, уый нӕ сагъӕсы ӕфтауы. Интернеты рӕстӕг у, ӕмӕ рӕзгӕ фӕлтӕр сӕ телефонтӕй дарддӕр цыма сӕ хъус ницӕмӕ дарынц, афтӕ мӕм каст. Фӕлӕ, конкурсы иронау уыйбӕрц архайджытӕ куы федтон, уӕд та мӕ зӕрдӕйы ныфсы цырагъ ссыгъд, мадӕлон ӕвзаг дарддӕр дӕр кӕй цӕрдзӕн, уымӕй. Нӕ кӕстӕртӕм, сымахмӕ кӕсы ӕвзаджы фидӕн. Чи уӕ дохтыр суыдзӕн, чи — аразӕг, фӕлӕ, фыццаджыдӕр, стут ирон ӕмӕ уӕ ныййарджытӕ хӕдзары уемӕ иронау куы нӕ дзуриккой, уӕд ӕрмӕст ахуыргӕнӕджы бон нӕ бауаид сывӕллонӕн ӕвзаг бауарзын кӕнын. Арфӕ кӕнын уӕ ныййарджытӕн ӕмӕ уӕ ахуыргӕнджытӕн, — загъта Фидараты Юри.

Конкурсы хуыздӕр автортӕ систы: Челӕхсаты Даниэлӕ, Дзебысаты Миланӕ, Сарахъаты Каринӕ, Сопойты Дианӕ, Дриаты Миланӕ, Четиты Даниил, Алӕгаты Алисӕ, ӕгайты Дианӕ, Дзанайты Лейлӕ, Гӕззаты Амандӕ, Кодзырты Станислав, Хъамболты Татьянӕ, Бызыккаты Алинӕ, Гуырцъыты Кристинӕ ӕмӕ Гаглойты Лилия. Алы конкурсант дӕр бакаст йӕхи ӕмдзӕвгӕ.

Саутӕты Тамилӕ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here